Čochvíľa zazvoní školský zvonec, prázdninám je opäť koniec...
všetkých poznaniachtivých čaká dobrodružstvo objavovania a získavania nových vedomostí. Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční 2. septembra 2015 o 08:30 hod. v aule školy.


A nyár varázslatos napjai után újra hívogat az iskola... A 2015/2016-os tanév ünnepélyes megnyitójának időpontja 2015. szeptember 2., 8:30, helyszíne: iskolánk díszterme.

 

Ďalej na webstránku školy - tovább a gimi honlapjára