Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčenísa uskutoční dňa 28.mája 2015 o 13:00 hod. v aule školy.

Az érettségi bizonyítványok ünnepélyes átadása 2015. május 28-án, 13:00 órai kezdettel lesz megrendezve az iskola dísztermében.

 

 

Ďalej na webstránku školy - tovább a gimi honlapjára

 

 

Informácia o konaní prijímacích skúšok v 2. kole

 

 

Termín doručenia prihlášky: 6. jún 2015

Termín konania 2. kola prijímacích skúšok: 16. jún 2015

 

 

 

Kód

Vyučovací jazyk

Názov odboru

Nenaplnený

 
 

počet miest

 

7902J

gymnázium

slovenský

gymnázium_osemročné

3

 

gymnázium_štvorročné

7

 

maďarský

gymnázium_osemročné

4

 

gymnázium_štvorročné

4