Gymnázium Kráľovský Chlmec - Királyhelmeci Gimnázium  1949 - 2014

Správy                 Hírek

Aktuálne zvonenie Aktuális csengetés
Minigymi 2014        Minigimi 2014
 
Dokumeny          Dokumentumok

Fotoalbum Fényképalbum

Prijímacie skúšky Felvételi vizsgák 

Maturita          Érettségi 

Pedagogický zbor Tantestület

Jedálny lístok           Étlap

Známky   Osztályzatok

Napísali o nás        Rólunk írták

 

 

Začiatok školského roka 2014/2015

Tanévkezdés 2014/2015

Oznamujeme študentom, že nástup do školy v novom školskom roku 2014/2015 bude 2. septembra 2014 o 8.30 hod.

Értesítjük a diákokat, hogy a 2014/2015-es tanév megnyitója 2014. szeptember 2-án lesz 8:30 órai kezdettel.

 

  SHUTTLECOCK
  SCHOOL TV   
 

Spoloč. pr. školy Iskolabarátok társ.

 

Rada školy   Iskolatanács

 

Predmet. komisie Tantárgybizottságok

 

Školský časopis Suliújság 

  Elektronické tablo Elektronikus tabló
 

Projekt ESF Pályázat  

  Hodnotiaca správa 2012/2013          Éves értékelés
  Vnútorný poriadok Iskolai szabályzat
 

Profil absolventa Abszolvens arculata

 

Zmluvy, objednávky a faktúry

 

Kontakty      Elérhetőségek